Nordens Kvinnoförbund

Nordens Kvinnoförbund, NKF, är en takorganisation för MarthaförbundetMarttaliittoNorges Kvinne- og FamilieforbundRiksförbundet Hem och samhälleKvenfélagasambands Islands. Årligen arrangeras en sommarkonferens i juni, år 2019 i Varberg, Sverige. 

 

Senaste nytt

Registreringstiden har förlängts till 30.4.2020

Marika Danielsson
10.02.2020 kl. 14:11

NKF: s nordiska sommarkonferens i Reykjanesbær 12.-13. juni 2020

Marika Danielsson
09.01.2020 kl. 09:54